Biuletyn Informacji Publicznej BCE

Instrukcja obsługi strony
BIP BCE

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Bielskiego Centrum Edukacji tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L z 2016 r., poz.119.1);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198);
  • Ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

Korzystanie ze strony podmiotowej BIP BCE ułatwia menu przedmiotowe i podmiotowe, w formie zakładek, umieszczone po lewej stronie witryny Biuletynu. W każdej z zakładek znajdują się linki przekierowujące do konkretnych artykułów.

Powrót do strony głównej BIP BCE możliwy jest poprzez kliknięcie na zakładkę znajdującą się na pierwszym miejscu menu przedmiotowego.

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone pod ostatnią zakładką menu przedmiotowego. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć przycisk oznaczony "Szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Pod polem wyszukiwarki w menu znajduje się odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/).

Kontakt z redaktorem serwisu BIP BCE (telefon, fax, e-mail) można uzyskać otwierając zakładkę "Informacje" w menu przedmiotowym.


Do góry