Biuletyn Informacji Publicznej BCE

Kluczowe osoby

Dyrektor BCE mgr Iwona Włodek
Wicedyrektor BCE mgr inż. Iwona Wiekiera
Wicedyrektor BCE mgr inż. Dariusz Kuglarz
Wicedyrektor BCE mgr Katarzyna Badacz
Kierownik CKZ Zespołu Pracowni Nr 1 BCE mgr inż. Leszek Płaza
Kierownik CKZ Zespołu Pracowni Nr 2 i 3 BCE mgr Bożena Rajchel
Kierownik CKZ Zespołu Pracowni Nr 4 BCE mgr inż. Piotr Kamiński
Kierownik Gospodarczy mgr inż. Małgorzata Strugała
Do góry